Zmluva o združenej dodávke plynu

Číslo zmluvy: 008/2015

Dodávateľ: Lumius Slovakia, s.r.o.

Podpísaná: 30.12.2015

Platnosť od: 30.12.2015

Platnosť do: 01.01.2017

Prílohy