Zmluva o združ. dodáv. zemného plynu

Číslo zmluvy: SC2017/199

Dodávateľ: Met Slovakia, a. s.

Podpísaná: 20.12.2017

Platnosť od: 20.12.2017

Prílohy