Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: KRHZ-ZA-524/2018

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 21.11.2018

Platnosť od: 21.11.2018

Prílohy