Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 31.12.2014

Platnosť od: 31.12.2014

Prílohy