Zmluva o spolupráci pri príprave,realizácii a po dobu udržateľ. Projektu „Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové 118“

Číslo zmluvy: 11/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 16.10.2017

Platnosť od: 16.10.2017

Prílohy