Zmluva o pripojení

Číslo zmluvy: 8006050314

Dodávateľ: SPP distribúcia

Podpísaná: 14.05.2014

Platnosť od: 14.05.2014

Prílohy