Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest

Číslo zmluvy: Č.ZLP-2015-0425/OPIS

Dodávateľ: Data Centrum elektroniz. územnej samospr. Slovenska DEUS

Podpísaná: 29.06.2015

Platnosť od: 29.06.2015

Platnosť do: 30.09.2015

Prílohy