Zmluva o právnej pomoci

Číslo zmluvy: 12/2018

Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel, s.r.o.

Podpísaná: 14.09.2018

Platnosť od: 14.09.2018

Prílohy