Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

Číslo zmluvy: 2017022

Dodávateľ: Ing. Viera Blažeková

Suma: 1000€

Podpísaná: 03.05.2017

Platnosť od: 03.05.2017

Prílohy