Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Číslo zmluvy: 201502

Dodávateľ: Ing. Blažeková Viera audítor

Suma: 600€

Podpísaná: 18.08.2015

Platnosť od: 18.08.2015

Prílohy