Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky

Číslo zmluvy: 40050910021

Dodávateľ: SkyToll, a.s.

Podpísaná: 21.03.2017

Platnosť od: 21.03.2017

Prílohy