Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky

Číslo zmluvy: 40050910031

Dodávateľ: SkyToll, a.s.

Podpísaná: 28.03.2017

Platnosť od: 28.03.2017

Prílohy