Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021H531-221-10

Dodávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Podpísaná: 20.11.2017

Platnosť od: 10.11.2017

Prílohy