Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: V3/2017/HP/11

Dodávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Suma: 1300€

Podpísaná: 01.08.2017

Platnosť od: 01.08.2017

Prílohy