Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtuprostred.MKSR na rok 2015

Číslo zmluvy: MK-5017/2015/7.4

Dodávateľ: Ministerstvo kultúry SR

Podpísaná: 15.06.2015

Platnosť od: 15.06.2015

Prílohy