Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostred. rozpočtu MV SR

Číslo zmluvy: PHZ-OPK1-2018-002416

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Suma: 30000€

Podpísaná: 05.11.2018

Platnosť od: 05.11.2018

Prílohy