Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: 26/KPŽSK-2018

Dodávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Podpísaná: 03.12.2018

Platnosť od: 03.12.2018

Prílohy