Zmluva o poskyt. verejných služieb

Číslo zmluvy: 20150304

Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.

Podpísaná: 04.03.2015

Platnosť od: 04.03.2015

Prílohy