Zmluva o poskyt.štat. audítorských služieb

Číslo zmluvy: 9/2018

Dodávateľ: Ing. Viera Blažeková

Suma: 1200€

Podpísaná: 25.05.2018

Platnosť od: 25.05.2018

Prílohy