Zmluva o poskyt.podpory v LH

Číslo zmluvy: 700/048L-0001/2017

Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agent.

Suma: 640.79€

Podpísaná: 13.12.2017

Platnosť od: 13.12.2017

Prílohy