Zmluva o poskyt. NFP/Znižovanie vzniku BIO

Číslo zmluvy: č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224

Dodávateľ: Ministerstvo život. prostredia SR

Podpísaná: 11.06.2018

Platnosť od: 11.06.2018

Prílohy