Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu prostr. rozpočtu MVSR

Číslo zmluvy: PHZ-OPK1-2018-002428

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Podpísaná: 11.10.2018

Platnosť od: 11.10.2018

Prílohy