Zmluva o poskyt. dotácie z prostred. DPO SR

Číslo zmluvy: 38219

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 3000€

Podpísaná: 16.04.2018

Platnosť od: 16.04.2018

Prílohy