Zmluva o poskyt.dotácie z prostr. DPO SR

Číslo zmluvy: 148 117

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 1400€

Podpísaná: 19.03.2018

Platnosť od: 19.03.2018

Prílohy