Zmluva o poskyt.dotác.zo ŚR na zabez. úloh prevencie kriminality

Číslo zmluvy: 15/2015

Dodávateľ: MVSR prostred. Okresného úradu Žilina

Suma: 8000€

Podpísaná: 11.08.2015

Platnosť od: 11.08.2015

Prílohy