Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Číslo zmluvy: 004/2015

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 1€

Podpísaná: 29.09.2015

Platnosť od: 29.09.2015

Platnosť do: 01.10.2035

Prílohy