Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo zmluvy: BY11/2017

Dodávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Podpísaná: 17.08.2017

Platnosť od: 01.09.2017

Platnosť do: 31.08.2022

Prílohy