Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo zmluvy: 12/2018

Dodávateľ: Ing. Jozef Tvrdý

Podpísaná: 31.08.2018

Platnosť od: 31.08.2018

Prílohy