Zmluva o nájme nebytových priestorov

Číslo zmluvy: 9/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 03.09.2017

Platnosť od: 03.09.2017

Platnosť do: 30.06.2027

Prílohy