Zmluva o nájme bytu č. 380/5

Číslo zmluvy: 21/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 133€

Podpísaná: 31.10.2017

Platnosť od: 01.11.2017

Platnosť do: 31.10.2020

Prílohy