Zmluva o nájme bytu č. 380/4

Číslo zmluvy: 20/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 133€

Podpísaná: 30.10.2017

Platnosť od: 01.11.2017

Platnosť do: 31.10.2020

Prílohy