Zmluva o nájme bytu č. 380/2

Číslo zmluvy: 18/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 132.40€

Podpísaná: 30.10.2017

Platnosť od: 01.11.2017

Platnosť do: 31.10.2020

Prílohy