Zmluva o nájme bytu

Číslo zmluvy: 1

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Suma: 117.70€

Podpísaná: 22.02.2017

Platnosť od: 01.03.2017

Platnosť do: 28.02.2020

Prílohy