Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 2/2018

Dodávateľ: Viktor KvaššayVk-SOK stav. a obch. kontraktor

Suma: 159610.20€

Podpísaná: 16.03.2018

Platnosť od: 16.03.2018

Prílohy