Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 18/2017

Dodávateľ: Poragro, s.r.o.

Suma: 600€

Podpísaná: 11.12.2017

Platnosť od: 11.12.2017

Platnosť do: 11.12.2017

Prílohy