Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 006/2015

Dodávateľ: Peter Gaňa - Počítače

Podpísaná: 26.10.2015

Platnosť od: 26.10.2015

Prílohy