Zmluva č. 37166 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Číslo zmluvy: 37166

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Podpísaná: 05.06.2017

Platnosť od: 05.06.2017

Prílohy