Zmluva č.147090 o poskyt. dotácie z prostriedkov DPO SR

Číslo zmluvy: 147090

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 1400€

Podpísaná: 30.05.2017

Platnosť od: 30.05.2017

Prílohy