Nájomná zmluva

Číslo zmluvy: 005/2015

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 24.08.2015

Platnosť od: 24.08.2015

Platnosť do: 24.08.2035

Prílohy