Licenčná zmluva o vaaní diela grafické spracovanie a tlač knihy

Číslo zmluvy: 007/2015

Dodávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Podpísaná: 02.10.2015

Platnosť od: 02.10.2015

Platnosť do: 30.11.2015

Prílohy