Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: KZ 20141

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 04.08.2014

Prílohy