Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 3/2018

Dodávateľ: Logisap, s.r.o.

Suma: 23235.84€

Podpísaná: 19.03.2018

Platnosť od: 19.03.2018

Prílohy