Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 2018/2019

Číslo zmluvy: 17/2018

Dodávateľ: Roman Bušfy

Podpísaná: 01.12.2018

Platnosť od: 01.12.2018

Prílohy