Dodatok č.1 k zmluve o zab. sys. združ. nakl. s odpadmi z obalov

Číslo zmluvy: č. 1

Dodávateľ: Natur - Pack, a.s.

Podpísaná: 02.01.2018

Platnosť od: 02.01.2018

Prílohy