Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 001/2015 Bytového domu

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Dodávateľ: Viktor Kvaššay VK - SOK staveb. a obchod. kontraktor

Podpísaná: 10.12.2015

Platnosť od: 10.12.2015

Prílohy