Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu

Číslo zmluvy: 1/2017

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 29.12.2016

Platnosť od: 01.01.2017

Prílohy