Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Číslo zmluvy: 1

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 21.12.2016

Platnosť od: 01.01.2017

Prílohy