Dodatok č. 01 k zmluve o dielo

Číslo zmluvy: č. 01

Dodávateľ: VIKTOR KVAŠŠAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

Podpísaná: 21.08.2018

Platnosť od: 21.08.2018

Prílohy