Dodatok č. 01 k nájomnej zmluve

Číslo zmluvy: 01

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 25.05.2017

Platnosť od: 25.05.2017

Prílohy