Zasadania OZ – 2024

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21.2.2024

Pozvánka 21.02.2024

Uznesenia 21.2.2024
Zápisnica 21.2.2024
Rozpočtové opatrenie č.1/2024